Aronia Syrup

Benefits of Aronia Syrup

• Dünya bünyesinde en Antioksidan bulunan meyve Aronia’dır.
• Dünyada 14 üniversite tarafından araştırması vardır.
• Dünyada Hasat bayramı yapılan tek meyvedir.
• Kansere karşı faydalı meyve.
• Dolaşım işlevi, solunum ve sindirim sistemlerini geliştirmek
• Gastrit hasarın önlemek
• Hücre zarı hasarı ve DNA parçalanması kalp hücrelerini korumak
• Kimyasal hasara karşı karaciğeri korumak